پشتیبانی شهرستان 02152901

دفتر مرکزی 02186122565

باربری ماموت بار

باربری نیسان شهرک صنعتی بهارستان

باربری نیسان شهرک صنعتی بهارستان - ماموت بار

باربری نیسان شهرک صنعتی بهارستان تحت نظارت باربری ماموت بار انجام می گردد . شهرک صنعتی بهارستان در استان البرز و شهر کرج واقع شده است . این شهرک در 15 کیلومتری شمال غربی کج و در کنار اتوبان کرج قزوین و در اراضی هلجرد کمالشهر واقع در جاده بهشت سکینه به مساحتی در حدود […]

باربری اهواز به تهران نیسان بار

باربری اهواز به تهران نیسان بار - ماموت بار

باربری اهواز به تهران نیسان بار نیز یکی از خدمات باربری ماموت بار می باشد که توسط شعبه اهواز این باربری انجام می گردد. از آنجا که باربری ماموت اختصاصا در زمینه نیسان بار فعالیت دارد ارسال هر گونه بار با این نوع خودروی باربری در دستور کار این باربری است. تهران شهری بزرگ و […]

باربری اصفهان به تهران نیسان بار

باربری اصفهان به تهران نیسان بار - ماموت بار

باربری اصفهان به تهران نیسان بار تحت نظر شرکت ماموت بار انجام می گیرد. شهر اصفهان کلانشهری تاریخی، صنعتی، گردشگری، نظامی، درمانی و دانشگاهی می باشد که سومین کلانشهر ایران بعد از تهران و مشهد از نظر جمعیت است. این شهر بزرگ و مهم مراودات زیادی با شهرهای دیگر از نظر مواد اولیه و خام […]