پشتیبانی شهرستان 02152901

دفتر مرکزی 02186122565

باربری ماموت بار

باربری سنندج به تهران نیسان بار

باربری سنندج به تهران نیسان بار - ماموت بار

باربری سنندج به تهران نیسان بار تنها یکی از خدمات باربری ماموت بار می باشد. شهر سنندج مرکز استان کردستان و در غرب ایران واقع شده است. این شهر پرجمعیت بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد . آب و هوای این شهر سرد و نیمه خشک است و بهار و تابستانهای معتدلی دارد. در […]